Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

fenced

  1. Quá khứphân từ quá khứ của fence.

Chia động từSửa đổi