Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈfɑːr/
  Hoa Kỳ

Tính từSửa đổi

far farther, further, farthest, furthest /ˈfɑːr/

 1. Xa, xa xôi, xa xăm.

Thành ngữSửa đổi

 • a far cry: Xem Cry.

Phó từSửa đổi

far farther, further, farthest, furthest /ˈfɑːr/

 1. Xa.
  far out in the sea — xa xa ngoài biển khơi
  far from perfect — còn xơi mới được hoàn hảo
  far from beautiful — còn xơi mới đẹp
 2. Nhiều.
  far different — khác nhiều; khác xa
  far better — tốt hơn nhiều

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

far /ˈfɑːr/

 1. Nơi xa; khoảng xa.
  from far — từ ở (nơi) xa
  do you come from far? — anh ở xa tới phải không?
 2. Số lượng nhiều.
  by far — nhiều, bỏ xa
  he is by far the best student in the class — anh ta là học sinh giỏi vượt các học sinh khác ở lớp nhiều
  to surpass by far — vượt xa

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
far
/faʁ/
far
/faʁ/

far /faʁ/

 1. Bánh fa (nhân kem, ở Brơ-ta-nhơ).

Tham khảoSửa đổi