Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xi˧˧ na̤ːw˨˩kʰi˧˥ naːw˧˧kʰi˧˧ naːw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xi˧˥ naːw˧˧xi˧˥˧ naːw˧˧

Phó từSửa đổi

khi nào

  1. Bao giờ, lúc nào.
    Khi nào đi cho tôi biết nhé!
  2. Không bao giờ.
    Khi nào tôi lại nỡ làm thế.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi