Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ə.ˈweɪ]


Phó từSửa đổi

away /ə.ˈweɪ/

 1. Xa, xa cách, rời xa, xa ra, đi (xa).
  away from home — xa nhà
  to stand away from the rest — đứng cách xa những người khác
  to fly away — bay đi
  to go away — rời đi, đi khỏi, đi xa
  to throw away — ném đi; ném ra xa
  away with you! — cút đi! ra chỗ khác!
 2. Biến đi, mất đi, hết đi.
  to boil away — sôi cạn đi
  to gamble away all one's money — cờ bạc hết sạch cả tiền của
  to make away with oneself — tự tử
  to do away with somebody — khử ai đi
  to pass away — chết
  to food away one's time — lãng phí hết thời gian vào những việc làm nhảm, tầm phào
 3. Không ngừng liên tục.
  to work (peg) away for six hours — làm việc liên tục trong sáu tiếng liền
 4. Không chậm trễ, ngay lập tức.
  speak away! — nói (ngay) đi!
  right away — ngay thức thì

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 

Mục từ

này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)