Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

expresses

  1. Động từ express chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi