Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

eclipsis (không đếm được)

  1. Đường gạch ngang để cho biết rằng có văn bản bị bỏ qua.
  2. (Từ cũ, nghĩa cũ) Sự bỏ qua những từ cần để phát biểu đầy đủ ý nghĩa của câu nói.
  3. (Ngôn ngữ học) Sự cầm lại âm thanh của một số phụ âm gốc lưỡi bằng cách đặt phụ âm đằng trước.

Ghi chú sử dụngSửa đổi

Đừng nhầm lẫn với eclipse.

Từ liên hệSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Oxford English Dictionary, 1884–1928, và Phụ trương Đầu tiên, 1933