Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̤j˨˩ ɗṵ˧˩˧ɗəj˧˧ ɗu˧˩˨ɗəj˨˩ ɗu˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəj˧˧ ɗu˧˩ɗəj˧˧ ɗṵʔ˧˩

Tính từ sửa

đầy đủ

  1. Có đủ tất cả, không thiếu gì so với yêu cầu.
    Ăn uống đầy đủ.
    Trong nhà đầy đủ các tiện nghi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa