Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

disbelieves

  1. Động từ disbelieve chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi