Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

disbelieved

  1. Quá khứphân từ quá khứ của disbelieve.

Chia động từSửa đổi