Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

disbelieve ngoại động từ /.ˈliv/

  1. Không tin (ai, cái gì... ).

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

disbelieve nội động từ /.ˈliv/

  1. Hoài nghi.
  2. (+ in) Không tin (ở cái gì... ).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi