Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwa̤ːj˨˩ ŋi˧˧hwaːj˧˧ ŋi˧˥hwaːj˨˩ ŋi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwaːj˧˧ ŋi˧˥hwaːj˧˧ ŋi˧˥˧

Từ nguyênSửa đổi

Nghi: ngờ

Động từSửa đổi

hoài nghi

  1. Ngờ vực không tin.
    Lối lí luận hoài nghi đó hết sức nguy hiểm (Đặng Thai Mai)

Tham khảoSửa đổi