Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈdɑɪn/

Nội động từ

sửa

dine nội động từ /ˈdɑɪn/

 1. Ăn cơm (trưa, chiều).
  to dine out — không ăn cơm nhà, ăn cơm khách; đi ăn hiệu
  to dine on (off) something — ăn cơm với món gì, ăn bằng thức gì

Ngoại động từ

sửa

dine ngoại động từ /ˈdɑɪn/

 1. Thết cơm (ai), cho (ai) ăn cơm.
 2. Có đủ chỗ ngồi ăn (một số người) (bàn ăn, gian phòng... ).
  this room dines twelve — phòng này có đủ chỗ cho mười hai người ngồi ăn

Thành ngữ

sửa
 • to dine with Duke Humphrey: Nhịn ăn, không ăn.

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa