Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[dɪ.ˈnɑɪ]

Ngoại động từSửa đổi

deny ngoại động từ /dɪ.ˈnɑɪ/

 1. Từ chối, phản đối, phủ nhận.
  to deny the truth — phủ nhận sự thật
  to deny a charge — phản đối một lời buộc tội
 2. Chối, không nhận.
  to deny one's signature — chối không nhận chữ ký của mình
 3. Từ chối, không cho (ai cái gì).
  to deny food to the enemy — chặn không cho địch tiếp tế lương thực, chặn nguồn tiếp tế của địch
  to deny oneself — nhịn, chịu thiếu, nhịn ăn nhịn mặc
 4. Báo là (ai) không có nhà; không cho gặp mặt (ai).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi