Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵ˧˩˧ ɲə̰ʔn˨˩fu˧˩˨ ɲə̰ŋ˨˨fu˨˩˦ ɲəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fu˧˩ ɲən˨˨fu˧˩ ɲə̰n˨˨fṵʔ˧˩ ɲə̰n˨˨

Từ tương tự sửa

Từ nguyên sửa

Phủ: chẳng; nhận: thừa nhận

Động từ sửa

phủ nhận

  1. Không thừa nhận; không cho là đúng.
    Không thể phủ nhận toàn bộ những giá trị văn hoá ngày trước (Đặng Thai Mai).

Tham khảo sửa