Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨ̤˨˩ ʨoj˧˥˧˧ ʨo̰j˩˧˨˩ ʨoj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˧ ʨoj˩˩˧˧ ʨo̰j˩˧

Động từ sửa

từ chối

  1. Không chịu nhận cái được dành cho hoặc được yêu cầu.
    Từ chối sự giúp đỡ.
    Từ chối nhiệm vụ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa