Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /kən.ˈtɛnd/

Nội động từSửa đổi

contend nội động từ /kən.ˈtɛnd/

 1. Chiến đấu, đấu tranh.
  to contend for the truth — đấu tranh cho chân lý
  to contend with difficulties — đấu tranh với những khó khăn
 2. Tranh giành, ganh đua.
  to contend with someone for a prize — tranh giải với ai
 3. Tranh cãi, tranh luận.

Ngoại động từSửa đổi

contend ngoại động từ /kən.ˈtɛnd/

 1. Dám chắc rằng, cho rằng.
  I contend that it is impossible — tôi dám chắc rằng cái đó không thể thực hiện được

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi