Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨajŋ˧˧ lwə̰ʔn˨˩tʂan˧˥ lwə̰ŋ˨˨tʂan˧˧ lwəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂajŋ˧˥ lwən˨˨tʂajŋ˧˥ lwə̰n˨˨tʂajŋ˧˥˧ lwə̰n˨˨

Danh từSửa đổi

tranh luận

  1. Bàn cãiphân tích lí lẽ để tìm ra lẽ phải.
    Các ý kiến được đưa ra tranh luận.
    Tranh luận sôi nổi.

Tham khảoSửa đổi