Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

chants

  1. Động từ chant chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi