Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

chanting

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của chant.

Chia động từSửa đổi