Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

chanted

  1. Quá khứphân từ quá khứ của chant.

Chia động từSửa đổi