Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Đám đông.