Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

blinds

  1. Động từ blind chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi