Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

blinded

  1. Quá khứphân từ quá khứ của blind.

Chia động từSửa đổi