Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

banks

  1. Động từ bank chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi