Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓəw˧˥ɓə̰w˩˧ɓəw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓəw˩˩ɓə̰w˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

bấu

  1. Bám chặt bằng các đầu ngón tay quặp lại để cho khỏi rơi, khỏi ngã.
    Bấu vào kẽ đá để trèo lên.
  2. Kẹp da thịt vào giữa các đầu ngón tay quặp lại, rồi giật ra, làm cho đau.
    Bấu vào má.
  3. (Id.) Rứt lấy một ít bằng các đầu ngón tay quặp lại; cấu
    Bấu một miếng xôi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa