Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

asks

  1. Động từ ask chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi