Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

asked

  1. Quá khứphân từ quá khứ của ask.

Chia động từSửa đổi