Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

antes

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của ante

Chia động từSửa đổi