Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

antes

  1. Động từ ante chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi