Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

anting

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của ante

Chia động từSửa đổi