Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

abandonner

 1. Bỏ rơi, ruồng bỏ, từ bỏ.
  Abandonner ses enfants — bỏ rơi con cái
  Abandonner ses privilèges — từ bỏ đặc quyền
  Abandonner ses devoirs — bỏ nghĩa vụ
  Abandonner son drapeau — đào ngũ
 2. Nhường cho, chịu thua.
  Abandonner le pouvoir à quelqu'un — nhường quyền cho ai
  Je vous abandonne ce point — tôi chịu thua anh điểm ấy
 3. Buông, thả lỏng.
  Abandonner les rênes — thả lỏng dây cương

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

abandonner

 1. (Thể thao) Bỏ cuộc.
  Coureur qui abandonne — người chạy đua bỏ cuộc

Chia động từSửa đổi

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi