Tiếng AnhSửa đổi

 
Wikipedia logo
Wikipedia có bài viết về:
 
Biểu trưng của Wikimedia Foundation

Danh từSửa đổi

Wikimedia

  1. Wikimedia Foundation, Inc., tổ chức mẹ của Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, Wikisource, Wikimedia Commons, WikispeciesWikinews, một tổ chức phi lợi nhuận tại Florida, USA.

Đồng nghĩaSửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)