Tiếng ViệtSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ujk˧˥ ki˧˧ṵjt˩˧ ki˧˥ujt˧˥ ki˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ujk˩˩ ki˧˥ṵjk˩˧ ki˧˥˧

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Anh wiki, từ tiếng Hawaii wikiwiki (nhanh chóng).

Danh từSửa đổi

wiki

  1. Website nào chạy trên phần mềm wiki để cho độc giả bổ sung, thay đổi, và dời nội dung của website đó nhanh chóng.
  2. Loại ứng dụng xây dựngquản lý các trang thông tin của website đó.

DịchSửa đổi

website

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ đồng âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

wiki (số nhiều wikis)

  1. Wiki.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Động từSửa đổi

wiki

  1. Bổ sung hay sửa đổi trong wiki.
  2. Tra cứu thuật ngữ trong Wikipedia.
    I need to wiki Cane Toad. — Tôi cần tra cứu về cóc mía (Bufo marinus) trong Wikipedia.