Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

Wikipedias số nhiều

  1. Dạng số nhiều của Wikipedia