Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨ̰ʔk˨˩ twiən˧˥tʂɨ̰k˨˨ twiə̰ŋ˩˧tʂɨk˨˩˨ twiəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɨk˨˨ twiən˩˩tʂɨ̰k˨˨ twiən˩˩tʂɨ̰k˨˨ twiə̰n˩˧

Tính từSửa đổi

trực tuyến

  1. Mô tả hệ thống (thường là máy tính) đang được kết nối với một mạng lưới lớn hơn (thường là mạng máy tính).
  2. Có sẵn trên mạng Internet.
    Tối nay sẽ có buổi phỏng vấn trực tuyến tại báo điện tử của chúng tôi.

Đồng nghĩaSửa đổi

Trái nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi

Phó từSửa đổi

trực tuyến

  1. Thực hiện thông qua mạng lưới Internet.
    Tôi sẽ phỏng vấn trực tuyến các bạn vào sáng mai.

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi