Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̰ʔwŋ˨˩ taːk˧˥kə̰wŋ˨˨ ta̰ːk˩˧kəwŋ˨˩˨ taːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəwŋ˨˨ taːk˩˩kə̰wŋ˨˨ taːk˩˩kə̰wŋ˨˨ ta̰ːk˩˧

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

cộng tác

  1. Cùng góp sức làm chung một công việc, nhưng có thể không cùng chung một trách nhiệm.
    Cộng tác với nhiều tờ báo.
    Hai người cộng tác với nhau.

Tham khảo sửa