Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̰ʔwŋ˨˩ taːk˧˥kə̰wŋ˨˨ ta̰ːk˩˧kəwŋ˨˩˨ taːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəwŋ˨˨ taːk˩˩kə̰wŋ˨˨ taːk˩˩kə̰wŋ˨˨ ta̰ːk˩˧

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

cộng tác

  1. Cùng góp sức làm chung một công việc, nhưng có thể không cùng chung một trách nhiệm.
    Cộng tác với nhiều tờ báo.
    Hai người cộng tác với nhau.

Tham khảo Sửa đổi