Đa ngữSửa đổi


 
3 U+0033, 3
DIGIT THREE
2
[U+0032]
Basic Latin 4
[U+0034]

Ký tựSửa đổi

3

  1. Số ba.
  2. Một chữ số trong hệ số thập phân, cũng như bát phânthập lục phân.
  3. (Số viết lên trên) Lập phương của một số hoặc một đơn vị.
    m3 là kí hiệu cho mét khối.

Cách viết khácSửa đổi

Số thập phân:

Số đếm:

Xem thêmSửa đổi