Đa ngữ sửa


 
3 U+0033, 3
DIGIT THREE
2
[U+0032]
Basic Latin 4
[U+0034]

Ký tự sửa

3

  1. Số ba.
  2. Một chữ số trong hệ số thập phân, cũng như bát phânthập lục phân.
  3. (Số viết lên trên) Lập phương của một số hoặc một đơn vị.
    m3 là kí hiệu cho mét khối.

Cách viết khác sửa

Số thập phân:

Số đếm:

Xem thêm sửa