Đa ngữ

sửa


 
7 U+0037, 7
DIGIT SEVEN
6
[U+0036]
Basic Latin 8
[U+0038]

Ký tự

sửa

7

  1. Số bảy.
  2. Một chữ số trong hệ số thập phân, cũng như bát phânthập lục phân.

Xem thêm

sửa