Đa ngữ sửa


 
6 U+0036, 6
DIGIT SIX
5
[U+0035]
Basic Latin 7
[U+0037]

Ký tự sửa

6

  1. Số sáu.
  2. Một chữ số trong hệ số thập phân, cũng như bát phânthập lục phân.

Xem thêm sửa