Tiếng ViệtSửa đổi

 
lập phương

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̰ʔp˨˩ fɨəŋ˧˧lə̰p˨˨ fɨəŋ˧˥ləp˨˩˨ fɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləp˨˨ fɨəŋ˧˥lə̰p˨˨ fɨəŋ˧˥lə̰p˨˨ fɨəŋ˧˥˧

Danh từSửa đổi

lập phương

  1. đa diệnsáu mặt vuông đồng nhất
  2. luỹ thừa bậc ba của một số.

DịchSửa đổi

hình nhiều mặt

luỹ thừa ba