Đa ngữ sửa


 
5 U+0035, 5
DIGIT FIVE
4
[U+0034]
Basic Latin 6
[U+0036]

Ký tự sửa

5

  1. Số năm.
  2. Một chữ số trong hệ số thập phân, cũng như bát phânthập lục phân.

Xem thêm sửa