Đa ngữ sửa


 
4 U+0034, 4
DIGIT FOUR
3
[U+0033]
Basic Latin 5
[U+0035]

Ký tự sửa

4

  1. Số bốn.
  2. Một chữ số trong hệ số thập phân, cũng như bát phânthập lục phân.

Xem thêm sửa

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Giới từ sửa

4

  1. (Nhắn tin văn bản, lóng) Viết tắt của for