Đa ngữSửa đổi

 
9 U+0039, 9
DIGIT NINE
8
[U+0038]
Basic Latin :
[U+003A]

Ký tựSửa đổi

9

  1. Số chín.

Xem thêmSửa đổi