Đa ngữSửa đổi

 
2 U+0032, 2
DIGIT TWO
1
[U+0031]
Basic Latin 3
[U+0033]

Ký tựSửa đổi

2

  1. Số hai.
  2. Một chữ số trong hệ số thập phân, cũng như bát phânthập lục phân.
  3. (Số viết lên trên) Bình phương của một số hoặc một đơn vị.
    m2 là kí hiệu cho mét vuông.

Cách viết khácSửa đổi

Số thập phân:

Số đếm:

Xem thêmSửa đổi