Đa ngữ sửa

 
2 U+0032, 2
DIGIT TWO
1
[U+0031]
Basic Latin 3
[U+0033]

Ký tự sửa

2

  1. Số hai.
  2. Một chữ số trong hệ số thập phân, cũng như bát phânthập lục phân.
  3. (Số viết lên trên) Bình phương của một số hoặc một đơn vị.
    m2 là kí hiệu cho mét vuông.

Cách viết khác sửa

Số thập phân:

Số đếm:

Xem thêm sửa