Đa ngữSửa đổi

 
8 U+0038, 8
DIGIT EIGHT
7
[U+0037]
Basic Latin 9
[U+0039]

Ký tựSửa đổi

8

  1. Số tám.

Xem thêmSửa đổi