Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xoj˧˧ fṵʔk˨˩kʰoj˧˥ fṵk˨˨kʰoj˧˧ fuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xoj˧˥ fuk˨˨xoj˧˥ fṵk˨˨xoj˧˥˧ fṵk˨˨

Động từSửa đổi

khôi phục

  1. Làm cho trở lại trạng thái tốt đẹp như ban đầu.
    Khôi phục lại đất nước sau chiến tranh.
    Khôi phục lòng tin quần chúng.

Tham khảoSửa đổi