Tiếng Việt trung cổSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. công:Thực hiện một việc gì đó đạt được kết quả.
    Đường công danh của anh sáng quá.
    Thành công việc này công đức của cô cũng không ít đâu.


Đồng nghĩaSửa đổi