Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+529F, 功
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-529F

[U+529E]
CJK Unified Ideographs
[U+52A0]
Bút thuận
 

Tiếng Việt trung cổ

sửa

Danh từ

sửa

  1. công:Thực hiện một việc gì đó đạt được kết quả.
    Đường công danh của anh sáng quá.
    Thành công việc này công đức của cô cũng không ít đâu.


Đồng nghĩa

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)