Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+4E58, 乘
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E58

[U+4E57]
CJK Unified Ideographs
[U+4E59]

Tra cứu

sửa
phồn.
giản. #
Tiếng Nhật
Giản thể
Phồn thể

Chuyển tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa

Động từ

sửa

Danh từ

sửa

  1. (Phật học) cấp bậc.
    - dòng tiểu thừa.
    - dòng đại thừa.
    - bậc cao (thượng thừa).
  2. Cỗ xe, xe cộ.

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

thắng, thừa, thặng

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰaŋ˧˥ tʰɨ̤ə˨˩ tʰa̰ʔŋ˨˩tʰa̰ŋ˩˧ tʰɨə˧˧ tʰa̰ŋ˨˨tʰaŋ˧˥ tʰɨə˨˩ tʰaŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaŋ˩˩ tʰɨə˧˧ tʰaŋ˨˨tʰaŋ˩˩ tʰɨə˧˧ tʰa̰ŋ˨˨tʰa̰ŋ˩˧ tʰɨə˧˧ tʰa̰ŋ˨˨