Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
 
U+5C0F, 小
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5C0F

[U+5C0E]
CJK Unified Ideographs
[U+5C10]
Bút thuận
 

Từ nguyên

sửa
Sự tiến hóa của chữ
Thương Tây Chu Chiến Quốc Thuyết văn giải tự (biên soạn vào thời Hán) Lục thư thông (biên soạn vào thời Minh)
Giáp cốt văn Kim văn Thẻ tre thời Tần Tiểu triện Sao chép văn tự cổ
         

Tiếng Quan Thoại

sửa

Cách phát âm

sửa

Tính từ

sửa

  1. Nhỏ.

Dịch

sửa

Từ ghép

sửa

Trái nghĩa

sửa

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

tĩu, tiểu, tẻo

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiʔiw˧˥ tiə̰w˧˩˧ tɛ̰w˧˩˧tiw˧˩˨ tiəw˧˩˨ tɛw˧˩˨tiw˨˩˦ tiəw˨˩˦ tɛw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tḭw˩˧ tiəw˧˩ tɛw˧˩tiw˧˩ tiəw˧˩ tɛw˧˩tḭw˨˨ tiə̰ʔw˧˩ tɛ̰ʔw˧˩