Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fə̰ʔt˨˩ ha̰ʔwk˨˩fə̰k˨˨ ha̰wk˨˨fək˨˩˨ hawk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fət˨˨ hawk˨˨fə̰t˨˨ ha̰wk˨˨

Danh từ riêng

sửa

Phật học

  1. Môn học về đạo Phật.

Dịch

sửa

Từ liên hệ

sửa

Tham khảo

sửa