Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːw˧˧ hə̰ːʔp˨˩jaːw˧˥ hə̰ːp˨˨jaːw˧˧ həːp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːw˧˥ həːp˨˨ɟaːw˧˥ hə̰ːp˨˨ɟaːw˧˥˧ hə̰ːp˨˨

Động từ Sửa đổi

giao hợp

  1. Giao cấu (chỉ nói về người).

Tham khảo Sửa đổi